Cần trợ giúp? Bạn sẽ nhận được trợ giúp tại đây.

Tất cả sẽ được giải quyết.

Bất kỳ là vấn đề gì, bất kỳ là thời điểm nào, dịch vụ là chất lượng chúng tôi. Dịch vụ Thiết bị gia dụng từ Bosch.

Bạn có thắc mắc hay đề xuất cho chúng tôi? Hãy cho chúng tôi biết!

Chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7, bất kể bạn cần tư vấn cho thiết bị Bosch của mình, cần trợ giúp với các vấn đề bạn gặp phải hay chỉ đơn giản là muốn phản hồi về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ với Bosch

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ vượt trội - trước và sau bán hàng.

bosch-vn-info@bosch-home.com

Trải nghiệm Bosch

Khám phá chất lượng, sự hoàn hảo và tin cậy.

Nhà phân phối được ủy quyền

Tìm nhà phân phối của chúng tôi tại đây