Ghi chú pháp lý

Thông báo pháp lý

Bản quyền

1. Tất cả nội dung, văn bản, hình ảnh, đồ họa, hoạt họa, các dữ liệu về âm thanh và video, và các nội dung đã xuất bản khác có trên trang web này (ngoại trừ một số bài viết cụ thể) là tài sản trí tuệ của BSH Home Appliances Pte. Ltd. (sau đây gọi là "Công ty sản xuất thiết bị gia dụng cao cấp BSH") và/hoặc Tập đoàn Bosch. Vì vậy, đây là tài sản sở hữu trí tuệ của Công ty sản xuất thiết bị gia dụng cao cấp BSH và/hoặc Tập đoàn Bosch;

2. Tên Bosch và biểu tượng logo Bosch là nhãn hiệu đã được đăng ký của Tập đoàn Bosch (trong đó Công ty sản xuất thiết bị gia dụng cao cấp BSH là thành viên) và Công ty sản xuất thiết bị gia dụng cao cấp BSH là đơn vị đã được cấp phép và ủy quyền sử dụng.

Tên BSH và biểu tượng logo BSH là nhãn hiệu đã được đăng ký của Công ty sản xuất thiết bị gia dụng cao cấp BSH;

3. Việc sao chép, tái sản xuất và/hoặc phỏng theo bất kỳ thông tin nào nói trên mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty sản xuất thiết bị gia dụng cao cấp BSH và/hoặc Tập đoàn Bosch là hoàn toàn sai trái và bị nghiêm cấm; và

4. Việc truy cập vào trang web này không phải và không có nghĩa là được cấp phép và trao quyền sở hữu cho các tài sản trí tuệ của Công ty sản xuất thiết bị gia dụng cao cấp BSH và/hoặc Tập đoàn Bosch.

Miễn trừ trách nhiệm

1. Chúng tôi, BSH Home Appliances Pte. Ltd. (sau đây gọi là Công ty sản xuất thiết bị gia dụng cao cấp BSH) và Tập đoàn Bosch, sẽ nỗ lực trong khả năng cho phép để cập nhật các nội dung trên trang web của chúng tôi và tại địa chỉ URL / tên miền www2.bosch-home.com/vn (sau đây được gọi là "trang web") để cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thứccho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không cập nhật nội dung nào cho trang web.

2. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực trong khả năng cho phép để trang web hoạt động và vận hành hiệu quả, nhưng chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nào nếu trang web tạm thời không thể truy cập được do những vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

3. Chúng tôi có thể sẽ không thể hiện được toàn bộ các sản phẩm và dịch trong phần hiển thị lựa chọn, và vì mục đích thẩm mỹ mà có thể chúng tôi sẽ sử dụng những đồ nội thất đặc biệt không nằm trong phạm vi phục vụ giao hàng và những sản phẩm này có thể sẽ được bán với mức giá phụ thêm.

4. Mẫu mã sản phẩm có thể khác biệt giữa các quốc gia và sự khác biệt có thể xảy ra với nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Xin hãy liên hệ với nhà nhập khẩu hoặc đại lý hoặc nhà bán lẻ của Bosch để xác định chính xác mẫu mã và phạm vi các sản phẩm có tại địa phương của bạn.

5. Trang web có thể chứa các liên kết dẫn tới trang web của bên thứ ba. Việc truy cập vào trang web của bên thứ ba qua các liên kết này và các rủi ro gặp phải là hoàn toàn phụ thuộc quyết định của bạn. Chúng tôi không thể kiểm soát được tính chất, nội dung và việc hoạt động của các trang web bên thứ ba, và việc đặt các liên kết này không có nghĩa là chúng tôi khuyến khích hay đồng ý với các nội dung của liên kết. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về hiệu năng, chất lượng, độ chính xác, tính kịp thời, độ tin cậy và/hoặc bất kỳ khía cạnh nào của sản phẩm và/hoặc dịch vụ trên các trang web này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các chính sách pháp lý và/hoặc bảo mật và/hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của các trang web này.

6. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù là công khai và/hoặc ngầm định, về sự toàn diện, chính xác, đáng tin cậy, phù hợp và/hoặc tính khả dụng của các nội dung của trang web. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù là công khai và/hoặc ngầm định, về tính thương mại của sản phẩm hoặc tính phù hợp về công dụng của sản phẩm của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ sự tín nhiệm nào của Khách hàng đặt vào những thông tin trên trang web này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cá nhân Khách hàng.

7. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiệt hại và/hoặc tổn thất nào, bao gồm nhưng không giới hạn những thiệt hại và/hoặc tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp, những tổn thất mang tính trừng phạt, những thiệt hại phát sinh khác liên quan tới việc sử dụng trang web.

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ vượt trội - trước và sau bán hàng.

bosch-vn-info@bosch-home.com

Trải nghiệm Bosch

Khám phá chất lượng, sự hoàn hảo và tin cậy.

Nhà phân phối được ủy quyền

Tìm nhà phân phối của chúng tôi tại đây