Trải nghiệm Bosch

Lịch sử

Các thiết bị gia dụng của Bosch đã giúp cho cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng hơn trong nhiều thập kỷ. Chúng đảm bảo các công việc nhà được hoàn thành nhanh chóng hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta. Hãy cùng trở lại sự khởi đầu câu chuyện của chúng tôi.

Sản xuất bền vững

Chúng tôi chịu trách nhiệm với môi trường bằng cách luôn quan tâm đặc biệt tới các nguồn tài nguyên khi sản xuất sản phẩm.

Những giải thưởng cho thiết bị gia dụng Bosch

Hiệu năng xuất sắc của sản phẩm trong các bài thử nghiệm độc lập sẽ cho bạn sự đảm bảo về cách tiếp cận tập trung vào chất lượng của chúng tôi. Bạn có thể tin tưởng rằng mình đã lựa chọn hoàn hảo với Bosch.

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ vượt trội - trước và sau bán hàng.

bosch-vn-info@bosch-home.com

Trải nghiệm Bosch

Khám phá chất lượng, sự hoàn hảo và tin cậy.

Nhà phân phối được ủy quyền

Tìm nhà phân phối của chúng tôi tại đây