Thông tin cookie

Xin chú ý đây chỉ là văn bản MẪU. Các chi nhánh ở mỗi quốc gia nên kiểm tra văn bản này với ban Pháp chế trước khi xuất bản.

Giới thiệu về Cookie

Cookie là các tập tin văn bản nhỏ được các trang web mà bạn đã truy cập lưu lại trong máy tính, chúng sẽ gửi thông tin để chúng tôi có thể nhận ra các cài đặt và lựa chọn trước đó của bạn mỗi khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Cookie được sử dụng rất rộng rãi để hỗ trợ cho hoạt động của trang web, cũng như để cung cấp thông tin cho chủ sở hữu trang web.

Cách quản lý cài đặt cookie

Bằng việc nhấn "Đồng ý" ở cửa sổ pop-up, bạn đồng ý cho phép chúng tôi lưu cookie trên máy tính của bạn. Nếu bạn không chọn "Đồng ý" với việc sử dụng cookie của chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể lưu cookie trên máy tính của bạn và điều này sẽ ảnh hưởng tới một số chức năng nhất định của trang web.

Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie liên quan đến trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào Thay đổi cài đặt cookie tại đây, hoặc tại liên kết ở cuối trang.

Hầu hết các trình duyệt cũng cho phép bạn kiểm soát cookie qua phần cài đặt của trình duyệt.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?

Chúng tôi sử dụng cookie không chỉ để trang web có thể hoạt động, mà còn để cải tiến hiệu suất hoạt động của nó nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt nhất. Ví dụ, nếu bạn sử dụng dịch vụ Định vị đại lý của chúng tôi và kích hoạt cookie, chúng tôi sẽ có thể nhận ra các thông tin liên quan đến thành phố hoặc địa điểm mà bạn tìm kiếm gần đây nhất trong dịch vụ này, và bạn sẽ không phải nhập lại thông tin mỗi lần sử dụng.

Nếu không có cookie thì các dịch vụ như giỏ hàng hay thanh toán điện tử sẽ không thể hoạt động được. Các cookie này không thu thập thông tin, chúng cần thiết cho các tính năng của trang web và không có chúng, trang web sẽ không thể hoạt động chính xác được. Theo Quy định về Quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu, những cookie này được cho phép sử dụng và chúng tôi sẽ tự động lưu chúng trên trình duyệt của bạn. Nếu bạn chọn vô hiệu hóa các cookie này, bạn hiểu rằng trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động chính xác được.

Cookie hiệu suất thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web, ví dụ như những trang nào người dùng truy cập nhiều nhất, và họ có gặp phải thông báo lỗi không. Những cookie này không thu thập thông tin liên quan đến nhận dạng người dùng. Tất cả thông tin mà những cookie này thu thập đều mang tính tổng hợp và vì vậy nó hoàn toàn ẩn danh. Nó chỉ được sử dụng để cải thiện hoạt động của trang web.

Cookie chức năng cho phép trang web nhớ các lựa chọn của bạn (ví dụ như tên đăng nhập, ngôn ngữ hoặc khu vực bạn ở) và cung cấp các tính năng nâng cao hơn, cá nhân hơn. Những cookie này cũng có thể được sử dụng để ghi nhớ những thay đổi về cỡ chữ, phông chữ và các phần có thể tùy chỉnh của trang web mà bạn đã thực hiện. Thông tin những cookie này thu thập có thể là ẩn danh và chúng sẽ không thể theo dõi hoạt động của bạn trên các trang web khác.